Juf Online

Onderwijs Portal, Lesideeën, Werkbladen en meer

2+2 L'Oreal

Pedagogie

Artikelen over Pedagogiek

Grenzen Stellen

Jonge kinderen hebben een enorme drang om de wereld om hun heen te ontdekken. En dat is maar goed ook. Zonder die drang zou een kind zich niet goed ontwikkelen. De drang de wereld te ontdekken stimuleert het kind te gaan zitten, kruipen, lopen, praten, sociale contacten aan te gaan en dergelijke.

Maar deze behoefte om de wereld om zich heen te ontdekken vraagt van de leidsters behalve aanmoediging ook begeleiding en begrenzing. Een kind heeft regels nodig. Dat is nodig voor de veiligheid van het kind. Begeleiding en begrenzing brengen het kind ook de basisregels bij van de sociale omgang. Door te begeleiden en te begrenzen leert het kind tevens normen en waarde. Zo leert een kind ook rekening te houden met de gevoelens en wensen van anderen.

Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid en hierdoor ook veiligheid. Het kind weet zo wat er van hem of haar wordt verwacht. Omgekeerd weet het kind ook wat het van de leidsters kan verwachten. En deze duidelijkheid en veiligheid helpen het kind weer om het zelfvertrouwen op te bouwen.

Het is erg belangrijk voor de sfeer in een groep dat iedereen zich aan de regels houdt. De taak de grenzen te bewaken ligt in de handen van de leidsters. Zij moeten aangeven waar de grenzen liggen en de kinderen aanspreken indien zij hierover heen gaan. Grenzen stellen betekent overigens niet alleen dingen verbieden, maar ook aangeven wat wel mag.

Het aftasten van grenzen is normaal gedrag. Vaak zullen juist de kinderen die behoefte hebben aan deze grenzen ze gedurende een langere periode aftasten en overschrijden. Wees consequent en vastberaden; dat wordt beloond.

Bron: Het Belang van Grenzen Stellen – T. de Vos – van der Hoeven

Gezonde eetgewoonten aanleren

Gezonde eetgewoonten aanleren wil zeggen dat de kinderen leren op vaste tijden en gevarieerd te eten. Regelmaat en variatie zijn dus belangrijk.

De meeste kinderdagverblijven hanteren ruwweg de volgende dagindeling: 10.00 uur fruit en sap/ water 12.00 uur brood en (karne)melk 15.00 uur koek en sap/ water/ thee 16.30 uur hartig koekje en sap/ water/ thee

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het gebit niet te veel eetmomenten op een dag te hebben. Water moet onbeperkt gedronken kunnen worden.

Als je de kinderen keuzemogelijkheden geeft, let er dan op dat er niet teveel te kiezen is; een kind kan daardoor overvoerd raken. Het best is de keuze uit bijvoorbeeld twee soorten beleg/ koekjes/ drinken ed. Eten moet geen strijd worden. Het is niet iets dat bestraft of beloond moet worden. Het gedrag aan tafel kun je beter op subtiele wijze beïnvloeden dan er een drama van maken.

Manieren

Bij het aanleren van manieren geldt: goed voorbeeld doet volgen. Let dus op je eigen manieren als je aan tafel zit met kinderen. Veel mensen zijn opgevoed met het idee dat het bord leeg gegeten moet worden. Als je een kind maar een klein beetje geeft is de kans hierop groter.

De belangrijkste Westerse manieren zijn:

 • rechtop zitten aan tafel
 • kauwen met de mond dicht
 • eten met mes en vork (bij warme maaltijden)
 • niet boeren
 • niet schrokken
 • niet spelen met eten

Cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling start reeds rond de 15eweek van het bestaan van de foetus. Het fundament van de cognitieve ontwikkeling bestaat uit geheugen, leren, perceptie en aandacht. Redeneren en probleemoplossend vermogen ontwikkelen zich pas veel later. Eerst moeten kinderen de relatie tussen oorzaak en gevolg leren begrijpen. Het eerste teken hiervan is als een baby huilt en leert dat er dan iemand komt om hem te verzorgen.

Kinderen hebben de interactie met hun omgeving nodig om te kunnen leren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een baby de stimulans van de omgeving net zo hard nodig heeft als voeding; zonder een van beide stagneert de groei.

De cognitieve ontwikkeling kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Voor baby’s is het belangrijk niet te veel materiaal tegelijk aan te bieden maar liever regelmatig een ander speeltje aan te bieden. Speelgoed dat geluid maakt (knisperen, piepen, rammelen) en speelgoed van verschillend materiaal (stof, plastic, hout) is zeer stimulerend. Pas wel op met het aanbieden van hard materiaal: een baby heeft in het begin nog niet veel controle over de armbewegingen en kan zichzelf zo pijn doen.
In de orale fase stopt een kind alles in zijn of haar mond stopt. In de mond zitten de meeste zenuwen. Daarmee kan een kind  het snelst de informatie verzamelen  over een object en deze opslaan.

Overige cognitieve stimulansen zijn:

 • Voelen
 • Ruiken
 • Proeven
 • Bouwen
 • Sorteren (bijvoorbeeld een doos met vakjes en verschillende klosjes)