Juf Online

Onderwijs Portal, Lesideeën, Werkbladen en meer

2+2 L'Oreal

Normen en waarden bij kinderen

Voor veel kinderen is kinderdagverblijf de eerste sociale groep waarin zij zich bewegen. De basis die o.a. op het kinderdagverblijf gelegd wordt, zal voor veel kinderen bepalend zijn voor de rest van hun leven. Het is dan ook erg belangrijk dat het kindercentrum veel aandacht besteed aan de overdracht van waarden en de daarop gebaseerde (gedrags)normen.

Een van de vereiste onderdelen van het pedagogisch beleidsplan is de manier waarop de leidsters het overbrengen van waarden en normen waarborgen. Het is belangrijk hierbij duidelijke voorbeelden te geven. Benoem de belangrijkste waarden en normen en omschrijf duidelijk hoe je ze van plan bent over te brengen. Bijvoorbeeld:

 • elkaar geen pijn doen
 • als een van de kinderen een ander kind (per ongeluk) pijn doet, wordt het betrokken bij het troosten van het andere kind
 • niet afpakken
 • als een van de kinderen iets afpakt van een ander kind moet hij het teruggeven
 • geen vieze of lelijke woorden gebruiken
 • geen kinderen buitensluiten
 • geen dingen stuk maken

Normen en waarden klinken als grote termen maar bestaan ook uit kleine dingen. Gedag zeggen bij het binnenkomen en weggaan, mensen bij hun naam noemen en twee woorden gebruiken zijn duidelijke omgangsvormen die in de Nederlandse cultuur een belangrijke plek innemen. Ook op de beurt wachten, iets vriendelijk vragen en niet vloeken zijn voorbeelden van belangrijke normen en waarden.

In de hedendaagse samenleving hebben we ook te maken met waarden en normen uit andere culturen. Integratie betekent leven volgens de in Nederland geldende waarden en je gedragen volgens de in Nederland gangbare normen. Het betekent niet dat de waarden en normen van de cultuur van oorsprong (van de ouders) niet moeten of hoeven te worden gerespecteerd; integendeel! Onderdeel van het Nederlandse waardenpatroon is respect voor de waarden van alle culturen.

Zoektermen:

 • normen en waarden voorbeelden
 • voorbeelden normen en waarden
 • waarden en normen voorbeelden
 • normen en waarden kinderen
 • voorbeelden van normen en waarden
 • voorbeelden van normen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *