Juf Online

Onderwijs Portal, Lesideeën, Werkbladen en meer

2+2 L'Oreal

Vloeken en schelden

Vloeken en schelden is op de meeste kinderdagverblijven niet toegestaan.

Een vloek is meestal gerelateerd aan de naam van God of Jezus Christus. Een krachtterm is dat niet. Maar ook krachttermen zijn onwenselijk in de kinderopvang. Leidsters verzanden vaak in uitroepen als ‘chips’ en ‘potverdriedubbeltjes’. Uiteindelijk komt het gebruik van deze uitroepen op hetzelfde neer: een uiting van frustratie. Het is dan ook zaak  het frustratieniveau zo laag mogelijk te houden, . Ook al zijn bovengenoemde uitspraken beter dan de woorden wiens plek zij innemen. Helaas is het niet te voorkomen dat kinderen toch met de meest gebruikte scheld- en vloekwoorden in aanraking komen. Ook hierbij geldt dat openheid zeker bij de nieuwsgierige peuters en de mondige BSO’ers heel belangrijk is.

Elke peuter of kleuter gaat door de fase waarbij alle woorden die iets met poep en pies te maken hebben, voor hilariteit zorgen. Deze fase gaat gelukkig vanzelf weer over. Gun binnen bepaalde grenzen de kinderen deze fase.. Spreek bijvoorbeeld af dat er aan tafel geen vieze woorden worden gebruikt. Een alternatief: maak een speciaal ‘vieze woorden’spelletje of verhaal, waarbij de kinderen hun enthousiasme kunnen botvieren.
Bij de BSO is het belangrijk bespreekbaar te maken waarom het vervelend is sommige termen te gebruiken. Veel kinderen beseffen niet hoe kwetsend scheldwoorden, krachttermen en vloeken voor de omgeving kunnen zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *